bijzondere klok - bijzondere gieting

bijzondere klok | voorbereiding gieten

Zoals elders op deze site al gezegd is de Anna Maria een bijzondere klok, die op een bijzondere manier tot stand is gekomen.

Op 18 september 2010 werd voor het eerst sinds eeuwen in het centrum van de stad ("binnen de stadsmuren") weer een klok gegoten. Die dag was het een groot feest op het Domplein. Op deze en volgende bladzijdes leest en ziet u wat er aan vooraf ging, wat er op de dag zelf op het Domplein te doen was en wat er daarna nog gebeurde tot de klok in de toren hing.

Het idee, het plan en de beschrijving van de uitvoering zijn opgenomen in het zgn. "bidbook" van het Utrechts klokkenluiders Gilde, van 2009. In 2011 bij het 375-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht wil het UKG de univeriteit een klok aanbieden: "We willen de universiteit voor de komende eeuwen een bronzen stem geven". Vanaf blz. 10 wordt de nieuwe klok beschreven en de gieting op het Domplein aangekondigd.

De klok krijgt de naam "Anna Maria". Met deze naam wordt Anna Maria van Schurman (1607-1678) geëerd; zij was de eerste vrouw in de Europese geschiedenis die colleges volgde aan een universiteit; dat was aan de univeristeit in Utrecht. Ze werd een geleerde vrouw en ze liet een omvangrijk oeuvre na. Zie voor een korte levensbeschrijving Wikipedia. Veel uitvoeriger is het proefschrift van Pieta van Beek (1997) in hoofdstuk 2 "Levensbeschrijving van Anna Maria van Schurman als vrome, geleerde en polyglotte vrouw".  Meer publicaties van Pieta van Beek over Anna Maria van Schurman: hier.


bron Wikipedia
(uit de collectie van het Museum Martena, Franeker)

Het randschrift van de klok zou gaan luiden:  "O Utreght, lieve Stadt, hoe soud′ ick U vergeeten". Deze regel stamt uit één van haar Nederlandse gedichten.

verder lezen? de voorbereiding van het gieten op het Domplein.

gepubliceerd/gewijzigd 14 december 2016 (server-tijd: 0,0190 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894