Salvator

Salvator | Jacob | Maria | Johannes Baptist | Joseph

(Luister naar de Salvator, klik op de foto)

Klokgevens :
Gietjaar : 1479
Gieter : Steven Butendic
Slagtoon : a0
Diameter : 182cm.

Klankanalyse ( Claus Peter 1990 )
Gr.t.      A – 5 /16 HT
Priem    a0 – 9 /16
Terts      c1 +3 /16
Kwint   e1 -17 /16
Octaaf  a1 +3 /16         a = 435 HZ
Dez.      c2 – 1 /16
Undez   cis2 – 5 /16

Omgezet naar a = 440  x/100 HT  ( SvG. )

Gr.t  A -50
Pr.    a0 -75
III.  c1  00
Q.   e1 -125
OO  a1  00
c”  - 25
cis” -50

Opschrift ( SvG. Dec 2012 )
(O) och edel meent bit truwelic (S) saluator van hémelric (S) om eendrachtighen vrede (S) bescermen lant ende stede (S) voer orloghe ende duer tiien (?) ende van allen sunden vriien (x) ende alle doden hémelric (+) ende mi mede steuen butendic  (x) (?)  (+) (?)   (T)(+) (+) int iaer ons heren (+) m (+) cccc (+) lxxix (+) (S) cogita mori (L) (+)

Nadere uitleg / verklaring:
- Tekst geheel gesteld in gotische minuskels.
- Tekst is over twee regels verdeeld. Na ‘vriien’ volgt een scheef gesteld bladkruisje, vervolgens staat het woord ‘ende’ geslingerd naar de tweede regel. Deze tweede regel is niet volledig gevuld. Woorden en tekens aan het einde wijder uit elkaar geplaatst.
- alleen ‘lange’-ss
- duidelijk verschil tussen de letters ‘u’  en ‘v’
- afkortings teken over de eerste ‘ é ‘  in ‘hemelric’  >> echter er volgt géén afkorting !
- letter ‘w’  is samengesteld

(O)  muntje ( 25 mm. ) als begin van het opschrift.

(S)  schelpje

(+)  vierbladig motiefje

(x)  vierbladig motiefje als boven echter diagonaal geplaatst.

(L)  kleine lelie

(T) Tau-kruis

(?)  nog niet gedefinieerd element (lelie/schelp)

Profiel / belijning / sier
Het betreft een traditioneel Butendiic-profiel :
- traditionele kroon ( zonder decor ) ,
- kop overgang Kroonplateau ‘gekehlt’ ,
- kop  afvallend gerond, toenemend naar de schouder ,
- schouder praktisch niet gerond, niet scherp
- faussure : één ‘Wolm'
- lip gerond , géén belijning.  

Belijning en sier hoog op de flank als volgt :
- Sierfries: eenheden van 2x3 gotische fleurons ( 25mm) op dubbelgebonden boogjes op een lijn. Geplaatst bijna tegen de rand van de kop.
Bijzonder is dat ze (onregelmatig afwisselend) soms staat soms hangende is.
- Tweekoppige adelaars (16 stuks)  (9 x 8 cm) steeds na zes fleurons, éénmalig na drie fleurons. Aan het einde ontbreken eenmalig de fleurons en bevindt zich daar een afbeelding.
- Afbeelding van Christus a/h kruis (60 x 43 mm) (feitelijk onder drie fleurons geflankeerd door adelaars) bevindt zich schuin boven voor het eerste woord, en doorsnijdt gaat door de bovenste ring.
- Een reliëf van Salvator-met-wereldbol staat hoog op de flank.
- Een grote Jacobs-schelp bevindt zich na het woord ‘eendrachtighen’ onder de fleurons en gaat door de lijn heen.
- De andere grote Jacobs-schelp bevindt zich onder het woord ‘cogita’ en staat tegen de onderste van de dubbele sierringen.
- belijning : Ring ( 4 / 5 mm. ) waaronder de 1ste  tekstband. 2de ring na 54 mm. waaronder 2de tekstband. 3de ring na 45mm. daaronder 4de ring na 9 mm.  >> hart-op-hart 60 , 50 en 14 mm.    

2016SvGeuns
(foto W vd Hulst)

gepubliceerd/gewijzigd 19 oktober 2016 (server-tijd: 0,0969 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894