Geertekerk

Ghertrut | Jesus Maria Johannes

Jesus Maria Johannesklok
Kleine of  VanWou-klok van 1506

Luister hier

Klokgegevens
Diameter :        991mm.
Slaglijn :            79cm.
Slagring :           75mm.
Kop bi.bo. :     488mm.
Slagtoon :        gis1 +34

Klankanalyse : dec.1989 S. van Geuns / 1963 A. Lehr

Basis a = 440 Hz.   

Grondtoon         Gis°   - 78
Priem                 gis’    +56
Terts                     h’    +27
Kwint                 dis”   -22
Octaaf                gis”   +34
Deciem               c’’’      -5 
Undeciem          cis’’’  -40

Opschriften
+ ihesus ® maria ® iohannes ® gerhardus ® de ® wou (R) me ® fecit ® anno ® domini ® m ® ccccc ® vi

 -Volledig gesteld in gotische minuskels, een lange  s  in het woord ihesus, het aanvangend wijdingskruisje staat niet gecentreerd, de centrering valt tussen de laatste letter  s  in ihesus en het daarop volgende roosje, woorden staan ruim uit elkaar.

 Op de flank ( gecentreerd onder ihesus ) is in 1947 een gedicht van J.C. Bloem gegraveerd :

WEER  IN  MIJN  UTRECHTSEN  TOREN  GEKEERD
NIET  DOOR DEN SMELTKROES  DER  HUNNEN  GEDEERD
KLINKE  MIJN  STEM  VOOR  ALTIJD . ALS  WELEER
JEZUS - MARIA - JOHANNES  TER  EER  . 1947

Sierfries : Alleen staande, gotische fleurons op parelband.

Sierringen :
- Kop afwijkend: alleen twee sierringen, zo ook de JMJ-klok in de Domtoren.
- Schouder sierring met opstaande rand waarop het sierfries staat, onder het randschrift twee sierringen. Opschrift staat tussen hulplijnen waarvan de bovenste duidelijk zwaarder ( dus afwijkend) is uitgevoerd en lijkt op een sierring
- Faussure en lip : traditioneel.

Kroon : geheel traditioneel

HERKOMST
- Onduidelijk, na de Reformatie van 1580 beschikte de stad over een voorraad in beslaggenomen klokken van gesloten kerken en kloosters. Uit deze voorraad verwierf de  Geertekerk deze klok ter vervanging van de Wijwater-klok. Misschien werd deze laatste klok geruild om daarbij definitief te verdwijnen.
- Bijzonder is dat op de Domtoren een vrijwel identieke Van Wou-klok hangt eveneens van onbekende herkomst. Klokkenkundig kunnen beide klokken heel goed één gelui hebben gevormd. We tasten nog geheel in het duister in welke (Utrechtse?) kan zijn geweest.
- De klok functioneert tevens als kwartier én halfuurslagklok.
- In 2006 is de klok weer aan een rechte eikenhouten balk opgehangen (ontwerp H.J. Scholte) en daarbij voorzien van een traditionele ijzeren klepel.
- De klok wordt sinds 1990 regelmatig met de hand geluid door leden van het UKG.

2016SvGeuns

 

 


 

gepubliceerd/gewijzigd 15 september 2015 (server-tijd: 0,0810 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894