Vitrine op luidzolder Domtoren

Sinds kort is de luidzolder van de Domkerk verrijkt met een vitrine met inhoud. Deze uitstalkast is uiteindelijk afkomstig van het Centraal Museum. De vitrine maakt deel uit van een serie van vijf handgemaakte kasten van zeer hoge kwaliteit. Jaren geleden schonk het museum de kasten aan de Nicolaïkerk, waar ze lang dienst hebben gedaan. Anderhalf jaar geleden zat hun dienst er echter op en werden ze het UKG aangeboden. Het duurde nog even voor het Gilde er echt werk van kon maken. Dat gebeurde in januari van dit jaar. Maar vijf exemplaren was wel wat veel. Toevallig bleek dat de klokkenluiders van Roeselare ook op zoek waren naar uitstalkastjes. Secretaris Arie Noordermeer en voorzitter Theo Poort boden op de Nieuwjaarsreceptie in Roeselare twee vitrines aan het Belgische gilde aan.

Met toestemming van de gemeente zijn er nu twee kasten opgeslagen in de Buurtoren en de laatste is door Tark Wijchers en Theo Poort van verlichting voorzien en ingericht. In de vitrine worden allerlei kleinoden die het UKG ooit ontving en ergens lagen te verkommeren, tentoongesteld. In een later stadium zullen de uitgestalde voorwerpen nog worden 'gelabeld'. En ter zijner tijd zal er ook in de Buurtoren een vitrine worden geplaatst. 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894