Sint Maartenviering in teken vluchtelingenwerk

En weer was het 11 november, een echte herfstdag dit jaar. Terwijl de Utrechtse kinderen de deuren langs gingen met lampionnen en Sint Maartengezang, hield het UKG haar traditionele verenigingsavond. Voorzitter Theo Poort kon om 19.45 een volle aula van het Academiegebouw verwelkomen. Een speciaal welkomstwoord was er voor de gasten van deze avond: Clemy de Rooy, projectmedewerker van vluchtelingenwerk West -en Midden Nederland, Zakeya Hashemi, vluchtelinge uit Afghanistan en Thieu Römgens vertegenwoordiger van Villa Vrede, opvang voor ongedocumenteerden.

Voorzitter Poort memoreerde met trots dat de vereniging opnieuw is gegroeid, tot 869 leden en dat het project van de jeudluiders, twee nieuwe luidklokken voor de Buurtoren, een groot succes is geworden. Binnen afzienbare tijd zal het gelui van de "Buur"weer teruggebracht worden naar de situatie van de middeleeuwen.

Geschiedenis
De verenigingsavond van het UKG wordt altijd op 11 november gehouden en dat is niet toevallig. Sint Maarten is immers de patroonheilige van het Gilde. "En… hoe was het ook weer", vroeg Theo Poort zich af. “In Utrecht werd in de middeleeuwen de heilige Martinus herdacht met liturgische vieringen en met de oproep extra gaven te schenken voor de armen. In de Dom was een apart St. Maartensaltaar met relieken van de heilige. Men stookte grote vuren en pofte boven het vuur noten, kastanjes, appels en peren. Men trok met fakkels langs de deuren van de rijken in de hoop iets te krijgen. De lantaarn van de Domtoren was verlicht met kaarsen en fakkels en de klokken werden feestelijk geluid. Na de reformatie werd het feest verboden maar na de tweede wereldoorlog werd het in Utrecht weer voorzichtig nieuw leven ingeblazen en daarna werd het steeds meer gemeengoed".

De pluim van Sint Maarten
"We kennen allemaal  “De mantel van St. Maarten”, een jaarlijkse prijs die gisteren, in de Dom, weer werd uitgereikt aan vrijwilligers die veel goed doen aan hun stadsgenoten. Het doet mij heel goed dat dit jaar een nieuwe prijs in het leven is geroepen: De pluim van St. Maarten, ter herinnering aan de vorig jaar overleden Chris van Deventer. Chris, vanaf de oprichting lid van het UKG, heeft Sint Maarten in Utrecht weer op de kaart gezet en heeft gezorgd dat het feest op lijst kwam van immaterieel erfgoed. Het zal hem goed doen, daar boven, dat vorige week zaterdag bij de Sint Maartensoptocht, zo’n 7000 mensen meeliepen. De pluim van St. Maarten, is voor Henny van Nagel, voor haar jarenlange inspanning voor vrouwen zonder verblijfspapieren en hun kinderen. Haar inspanning passen precies in het thema van deze avond: “Vluchtelingen” . Onze St. Maartensgift is dit jaar namelijk voor Villa Vrede. Een voorziening in Hoograven, waar mensen zonder verblijfsvergunning een gezicht krijgen, zich veilig weten, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.

Omlijsting
Het programma van deze avond werd muzikaal omlijst door twee professionele musici, tevens UKG-lid. Eveline Jansen bespeelde het kleine Hinsz-orgel van de aula en Wouter Iseger soleerde op trombone en vulde de orgelklanken aan.

Vluchtelingenwerk
Clemy de Rooy van Vluchtelingwerk koppelde in haar voordracht de inspanningen voor de armen van Sint Maarten aan de actuele situatie in de wereld waar zo’n 65 miljoen mensen van huis en haard verdreven zijn. Zij vertaalde het “delen en ontmoeten” dat de bisschop van Tours praktiseerde naar het werk voor de vluchtelingen. ”Wij staan voor de keuze, staan wij ook de helft van onze mantel af of draaien we ons hoofd om?” Mevrouw De Rooy schetste de werkzaamheden van haar organisatie die volledig op vrijwilligers draait.

Zakeya Hashemi, vluchtte 18 jaar geleden met man en twee kleine kinderen van Afghanistan. Na een uitputtende reis van een half jaar kwamen ze uiteindelijk in Nederland aan. Ze leerde er de taal en is inmiddels zelf vrijwilliger bij Vluchtelingwerk. Voor haar is ‘de ontmoeting ‘ van bijzondere betekenis geworden. Mevrouw Hashemi vertelde hoe al jong te te maken kreeg met de beperkingen en bedreigingen van de Taliban. “Een ontmoeting met slechte mensen”. Omdat ze opgroeide in een vaderloos gezin moest er ter bescherming een man in huis komen. Zij offerde zich op en trouwde als 16-jarige met een man van 38. Het bleek niet voldoende. Uiteindelijk ontvluchtte zij samen met haar gezin Afghanistan. Haar moeder deed hetzelfde samen met haar twee andere zusters en broertje. Pas in Nederland werd zij met haar familie herenigd. Iets waar ze nauwelijks op had durven hopen. “De mooiste ontmoeting van mijn leven”. Voor Zakeya betekent Nederland: adem kunnen halen, vrijheid. “Ik hoop dat alles goed komt. Inshallah!”. (Zij vertelde haar verhaal eerder op een andere locatie. U kunt dat hier beluisteren)

Sint Maartensgift
Penningmeester Bram van der Wees mocht de jaarlijkse Sint Maartensgift uitreiken. Het UKG stelt € 500,- beschikbaar en de zaal wordt gevraagd dat middels een donatie in “Gouden Klok” bij de uitgang aan te vullen. Dit jaar gaat de gift naar Villa Vrede. Thieu Römgens was aanwezig om het werk van zijn organisatie toe te lichten en de gift in ontvangst te nemen. Villa Vrede is destijds opgericht door de vluchtelingen zelf. Het gaat om een opvangadres waar mensen, die wegens gebrek aan de juiste papieren nergens terecht kunnen, rust kunnen vinden. Rust om na te kunnen denken en belangrijke beslissingen over hun leven te kunnen nemen. In Villa Vrede bereiden zij dagelijks met elkaar een maaltijd, er is internet en er zijn mogelijkheden tot ontspanning. Het gaat om dagopvang. Binnenkort moet de opvang verhuizen naar een ander adres. Dat betekent o.m. de aanschaf van een nieuwe keuken. Erg belangrijk, want de maaltijd is het hoogtepunt van de dag. Samen eten geeft een beetje een thuisgevoel. De Sint Maartensgift is daarvoor bestemd. Later op de avond kon de penningmeester bekend maken dat het bedrag waarschijnlijk op € 1300,- uit zal komen.

Luiding
Tijd voor de grote Sint Maartensluiding, die buiten werd beleefd. Voorafgegaan door de Bertkensklok van de Buurtoren kwamen de klokken van de Domtoren in actie. Altijd weer een machtig gehoor.

Certificering
De avond werd afgesloten in de Michaёlskapel van de Domtoren, waar warme bisschopswijn werd geschonken. Hoogtepunt van de dit samenzijn was de certificering van vier nieuwe luiders, een Bartholomeusluider en een jeugdluider. Ze hebben allen hun opleiding met goed resultaat afgesloten. Tenslotte nam voorzitter Poort namens de vereniging afscheid van luider Eric Loggen. Eric is een luider van het eerste uur, die om gezondheidsredenen zijn hobby moet beëindigen. Poort kenschetste hem als “een luider van grote kwaliteit, met een speciale techniek, een ongelofelijke parate kennis van klokken en een absoluut gehoor”. Maar Eric is ook een man met een gebruiksaanwijzing, die de voorzitter gaandeweg wel in de vingers kreeg. Als eerste in de vereniging ontving Eric Loggen het certificaat van verdienste en hij mag, bij hoge uitzondering zijn luidersspeld houden.

Frank Povel
Vlnr:Rebekka Bezemer(jeugdluider), Ton Viguurs(Bartolomeusluider), John Boertje
Margriet Broekman, Ad Sanders

 

(Foto's: Jeroen Nieuwint)

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894