Winter in de Jacobikerk

Dit jaar was de keus gevallen op de Jacobikerk. Kerken zijn gebouwd om samen te komen. En dat deden 75 UKG-leden, die op de een of andere wijze actief zijn voor het Gilde. Ze kwamen op 19 januari voor de jaarlijkse Gildemaaltijd, om de onderlinge band te verstevigen, bijeen. Om half zeven ging de deur open en werd het gezelschap ontvangen met een glaasje bubbels met hapjes, waaronder de onvolprezen Utrechtse Vockingworst. Gastheer namens de Jacobikerk, Korneel Aschman, gaf een toelichting bij de in de kerk aangebrachte replica van een tekstpaneel uit 1570, Vermeerdering der schotelen. Het paneel laat zien hoe de kerk in vroeger jaren werk maakte van de armenzorg, het op zondag uitdelen van voedsel. Eigenlijk een voorloper van de voedselbank.

Hierna werd het gezelschap namens de Werkgroep Gildemaaltijden door Arie Noordermeer aan tafel genood. Hij vertelde dat de maaltijd, die deze keer voor de achttiende maal gehouden werd, het thema Winter had meegekregen. Werkgroeplid Eduard van Binnendijk had dat op bijzondere wijze vorm gegeven in de menukaart, die oogde als een sneeuwpop. Noordermeer meldde dat het zeer waarschijnlijk is dat de jaarlijkse Gildemaaltijd, noodgedwongen, van formule gaat veranderen. Het blijkt nl. steeds moeilijker om een geschikte locatie te vinden, waar tevens gekookt mag worden.

De maaltijd werd opgeluisterd met lichtbeelden van ijs en sneeuw ondersteund door Vivaldi’s winterklanken. Er was een winterkwis met in moeilijkheid oplopende vragen, die uiteindelijk gewonnen werd door Theo van Soest. Kees van den Ham, met ijsmuts, nam de aanwezigen mee in een gepassioneerde vertelling uit de tijd dat Winter nog met een hoofdletter werd geschreven, over het leven van Jan Jacobsz van Leemput.

Voorzitter Theo Poort dankte alle mensen die bijdroegen aan het welslagen van deze avond. In het bijzonder de werkgroep, die er een staande ovatie van de aanwezigen aan overhield. De leden van deze groep: Louis Akkkermans, Eduard van Binnendijk, Corry Bok, Kees van den Ham, Arie Noordermeer en Barbara Orthen, hebben dat meer dan verdiend.  Ze hebben het concept van de avond bedacht, het menu samengesteld, ingekocht, gekookt, gebakken en aangestuurd. Chapeau!

Bij het naar huis gaan vingen we een glimp op van de moderne winter: wat natte sneeuw.

 

Foto's: Jeroen Nieuwint, Jan Heijmans

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894