Geen luidingen meer vanuit de Gertrudis

Sinds 1 oktober 2017 mocht het kerkgebouw van de St Gertrudiskerk alleen nog gebruikt worden voor doop -, rouw -, trouwdiensten en voor de Kerstviering. De overige vieringen werden in een daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de pastorie gehouden. Aan deze situatie is abrupt een eind gekomen na een onderzoek van de Veiligheidsregio Utrecht ( de brandweer). Daarbij zijn een groot aantal tekortkomingen geconstateerd op het gebied van de brandveiligheid. Hoewel het kerkgebouw eigenlijk onmiddellijk gesloten zou moeten worden is er met de brandweer  afgesproken dat er tot en met Eerste Paasdag, 1 april, nog vieringen plaats mogen vinden. Dit geldt ook voor de nabij gelegen pastorie van de kerk. De parochie beschikt over onvoldoende financiële middelen om de gebreken te herstellen. Na 1 april wordt de kerk gesloten (overigens nog niet aan de eredienst onttrokken) en wordt er dus ook niet meer geluid.

Voor de geloofsgemeenschap van de St.Gertrudiskerk is dit een gevoelige klap, een die veel sneller komt dan ooit voorzien is.Na meer dan 93 jaar komt er een onverwacht einde aan de vieringen in deze kerk aan de Amaliadwarsstraat.  De Pastoraatgroep en het Parochiebestuur zijn druk doende een oplossing te vinden om de voortzetting van de geloofsgemeenschap na 1 april 2018 doorgang te laten vinden, maar dit is geen eenvoudige zaak.

De kerk en bijbehorende gebouwen als pastorie en school staan op de monumentenlijst en zullen dus niet gesloopt worden. Wat er wel gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Zullen de drie klokken: de Gertrudis, de Antonius en de Maria en Lambertus ooit nog klinken?

Ook voor het UKG heeft de sluiting van de Gertrudis ingrijpende gevolgen. Immers  er vervallen jaarlijks 50x3 luiders = 150 luidbeurten. UKG'er Tommie Hendriks maakte een filmpje van een van de laatste luidingen. Kijk hier


 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894