Paaszondag 1 april 2018, 6.15 uur

Bij het aanbreken van de Eerste Paasdag verzamelden zich honderden mensen op het Domplein. Ze wachtten in stilte. Na trompetgeschal, klonk een gedicht, een lied. Langzaam gloorde het ochtendlicht en werd het evangelie gelezen. 

En bij het U zij de Glorie namen de klokken van de Domtoren de jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Kortom het hele Domgelui weerklonk over het plein naar de stad het land in. Het begin van het  Paasfeest.
        

 

                                                                                                                                                                                                  De luiders genieten na gedane arbeid van hun Paasontbijt

(Foto: Jeroen Nieuwint)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894