Het oudste en het grootste gilde van Utrecht bijeen

Doorgaans vindt de Algemene Ledenvergadering van het UKG plaats in een van de luidplekken, bijv. de Geertekerk of de Jacobikerk. Maar voor de afwisseling kwam het gilde dit jaar bijeen in het fraaie Sint Eloyen Gasthuis in de Boterstraat. Meestal gesloten voor het publiek, was het nu toegankelijk voor de klokkenluiders. Vijfenveertig leden lieten op woensdagavond 25 april deze kans niet schieten. Het kostte het bestuur weinig moeite om het jaarverslag, de jaarrekening en de statutenwijziging door de vergadering te loodsen.

Aansluitend maakten de jeugdluiders veel indruk met de overtuigende presentatie van hun plan om de Buurkerk te voorzien van twee nieuwe klokken. Juist deze week gaf de gemeente groen licht voor dit plan.

Tot slot vertelde de huismeester van Eloy, Bram van der Wees, over de geschiedenis van het Utrechts Smedengilde (sinds 1304) dat al vanaf 1440 in dit Gasthuis verblijft. Zo bracht deze bijeenkomst twee Utrechtse gilden bijeen, het oudste en het grootste.

 

 

 

 

(foto's Jeroen Nieuwint)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894