Alma van Bommel nieuwe voorzitter UKG

Op 2 september vond de wegens de corona pandemie uitgestelde Algemene Leden Vergadering van het UKG plaats in de Domkerk. Dat was een in meer dan een opzicht gedenkwaardige bijeenkomst. Vanwege de nog steeds aanwezige kans op besmetting waren er strenge omgangsregels van kracht. “Coronameester” Peter van Rijn zorgde er (met meetlat) voor dat de (ruim) 50 aanwezigen op de vereiste afstand van 1,5 meter plaats namen. Tijdens de vergadering was er geen pauze en ook de gebruikelijke nazit kwam te vervallen.

Laatste optreden
Voorzitter Theo Poort trad voor de laatste keer als zodanig op en verwelkomde de aanwezigen. Hij zei blij te zijn met de toch nog ruime opkomst. Verder kondigde hij aan dat de Banklok (Buurkerk) ondanks zorgen over de technische staat van de klok weer zal luiden. De klok zal nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

Bestuurszaken
Het bespreken van de jaarverslagen en het verslag van de kascommissie leverden niet meer dan hier en daar een kanttekening op. Het financieel beheer van de penningmeester werd goedgekeurd. Poort riep daarop Jesse Oostermann naar voren. Hij treedt toe tot het bestuur en vertegenwoordigt daarbij de luidmeesters. Jesse vervangt Eric Vriezen die is afgetreden. Adri Onnekink was ook aftredend maar werd herbenoemd.

Uitluiden
Hierna luidde voorzitter Poort zichzelf uit. Na acht jaar voorzitter, “met passie en enthousiasme” droeg hij zijn functie over aan Alma van Bommel. Poort schetste zijn voorzittersjaren met verwijzing naar tal van hoogtepunten. Zoals de Gildemaaltijden, Le Grand Depart, de film Ritme van de stad, het vriendschapsverdrag met de luiders van Roeselare en de gieting en installatie jeugdklokken in de toren van de Buurkerk. Jammer dat alle plannen voor de viering van het 40 jarige jubileum niet afgerond konden worden. Ook hier gooide het gevreesde virus roet in het eten. Poort introduceerde zijn opvolgster, Alma van Bommel, met wie hij al enige tijd intensief heeft samengewerkt en overhandigde haar de sleutels van de vele deuren die het UKG opent (en sluit).

Alma van Bommel
De nieuwe voorzitter dankte de zaal voor het vertrouwen in haar gesteld. Zeven voorzitters gingen haar voor. Ze is de eerste vrouw in deze rij. ‘Zoveel verschillende mensen maar allen betrokken in verbondenheid met de klokken van de Domstad’. Van Bommel heeft haar sporen verdiend in de wereld van het onderwijs en ze is nog (even) rector/bestuurder van het ds. Pierson College in Den Bosch. Zij sprak haar voorganger toe en noemde hem een ‘echte netwerker, die zijn weg goed wist te vinden m.n. binnen de gemeentelijke instanties. Een man met een groot plichtsbesef, die helaas zijn doelstelling: het binnenhalen van 1000 leden niet (volledig) kon realiseren'. Als symbool voor de nieuwe fase in zijn leven overhandigde de nieuwe voorzitter hem een lege sleutelhanger. 

Harde kern en houten klepel
Secretaris en een van de langst zittende bestuursleden Arie Noordermeer sprak de scheidende voorzitter toe en memoreerde zijn goede herinneringen aan de samenwerking en in het bijzonder aan de nazit van de bestuursvergadering, die doorgaans op een terras plaatsvond. Hij bood Poort en zijn vrouw Yvonne, namens het bestuur een luncharrangement in de Watertoren op Rotsoord aan en een boekwerk naar keuze.

Tenslotte overhandigde Adri Onnekink, ook behorend tot de harde kern van het bestuur, Alma van Bommel een speciaal gemaakte uit hout gedraaide en als klok-klepel vormgegeven voorzittershamer.

De dominee in de ban van de klok
Na de pauze, die dus vanwege de coronamaatregelen werd overgeslagen beklom ds. Willem Roskam, de nieuwe voorganger van het Citypastoraat niet de kansel, maar nam plaats achter de microfoon. Hij was vooral gekomen om kennis te maken met het UKG. Ds Roskam is een goede bekende van het Domplein. Hij woonde er als student en hij was gids in de Domtoren. Hij is nog steeds onder de indruk van 'die geweldenaren' daar op de klokkenzolder. De dominee hecht veel waarde aan de symboliek van het klokgelui. 'Voor iedere tijd zijn eigen geluid'. De toren, en wat daar gebeurt en de kerk versterken elkaar, met het plein, waar de wereld woedt, daar tussen in. Predikant en luiders zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

(foto's: Wilbert vd Hulst/Rob Huibers)

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894