Wie wil helpen met de nieuwe website?

Het Bestuur van het UKG heeft besloten om de huidige website te vernieuwen. Om dit proces op te starten en verder te begeleiden is een Stuurgroep IT opgericht met als leden Wilbert van der Hulst, Ad Kok en Ton Kroon en met als technisch voorzitter Alma van Bommel.

Tweede helft 2021
We willen een website ontwikkelen die meer mogelijkheden biedt dan de huidige en ook alle huidige informatie biedt. De nieuwe website moet de centrale plek worden waar al onze leden en overige geïnteresseerden alle voor hen relevante informatie over de vereniging en de activiteiten kunnen vinden. We streven ernaar om de nieuwe website in de tweede helft van 2021 te presenteren. Tot dat moment blijft de huidige website volledig operationeel, met dank aan Theo van Soest, Wilbert van der Hulst en webredacteur Jan Heijmans.


Wie hebben we daarvoor nodig?
Het is de bedoeling dat de nieuwe website door meer leden vorm en inhoud wordt gegeven, zodat de kwetsbaarheid en de belasting worden verminderd.
We zoeken daartoe UKG-leden die enthousiast zijn om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen van de nieuwe website (korte termijn) en deze te onderhouden (lange termijn). Meer specifiek zoeken wij
• Personen die kunnen meehelpen met het technisch ontwerp en het programmeren van de website (we werken daarbij in ‘Wordpress’),
• Personen die ervaring hebben met het schrijven van teksten die op de website worden opgenomen,
• Personen die binnen de technische mogelijkheden de aangeboden 'content' op inzichtelijke wijze toegankelijk kunnen maken; ze bedenken en bewaken de menu-structuren.
Kennis en ervaring met dit soort werkzaamheden zijn natuurlijk een pré. Leergierigheid helpt ook! In het bijzonder zoeken we leden die er plezier in zullen hebben om hieraan een bijdrage te leveren.

Beschikbaarheid
De werkzaamheden zullen in teamverband worden uitgevoerd. Voor de eerste werkzaamheden vragen we vooral voldoende beschikbaarheid voor de korte termijn: de komende twaalf maanden. Voor de lange termijn vragen we beschikbaarheid voor het bijhouden en onderhouden van de website: een aantal uren per week.
Wij doen een beroep op onze leden om zich aan te melden, en zeker ook op onze jongere leden, inclusief de jeugdluiders.
En mocht je iemand kennen die een waardevolle bijdrage kan leveren bij het bouwen van deze nieuwe website, die kennis en ervaring kan inbrengen maar (nog) geen UKG-lid is, dan horen wij dat ook graag.

Hoe verder?
Op dinsdag 15 december 2020 om 20.00 uur organiseren we een ‘webinar’ (een interactieve presentatie via internet) waarin wij gedetailleerd zullen ingaan op de plannen. Uiteraard staan we dan open voor ideeën en vragen. Je kunt je hiervoor tot zondag 13 december aanmelden.

Belangstellenden vragen wij om hun motivatie en ervaring kort op te schrijven (maximaal een A4’tje) en niet later dan 21 december 2020 naar de Stuurgroep te sturen.

De Stuurgroep zal met alle belangstellenden gesprekken voeren in de week van 4 tot en met 8 januari 2021.
De Stuurgroep zal in haar vergadering op 14 januari 2021 een eerste teamindeling maken die met de deelnemers zal worden afgestemd. Aansluitend organiseren we in de loop van januari 2021 een kick-off waarna de werkzaamheden beginnen.

Samenvattend:
Zondag 13 december 2020:  Uiterlijk aanmelden voor het Webinar

Dinsdag 15 december 2020:  Webinar en ook Q&A o.l.v. de Stuurgroep IT

Maandag 21 december 2020: Uiterlijke inleverdatum kenbaar maken belangstelling

4-8 januari 2021:                       Stuurgroep voert gesprekken met belangstellenden

Donderdag 14 januari 2021:    Stuurgroep stelt teams samen

Tweede helft januari 2021:       Werkzaamheden starten met een Kick-off

Je aanmelding voor het Webinar kun je sturen naar webcare@klokkenluiders.nl
Uiterlijke aanmelding zondag 13 december 2020.

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894