Sint Gertrudiskerk

inleiding | historie | klokken

Op 18 augustus 1923 schreef de toenmalige aartsbisschop van de Wetering, aan de gelovigen van Utrecht, dat per 1 september van dat jaar een zelfstandige kerkelijke parochie werd opgericht onder de naam Heilige Gertrudis. Eveneens werd op deze dag kapelaan van der Heijden, benoemd tot (bouw)pastoor van de nieuwe parochie.

Op de feestdag van Sint Willibrordus (7 november 1923) werd de eerste spade in de grond gestoken. De plechtige eerste steen werd gelegd op zondag 16 maart 1924, één dag voor de feestdag van de patrones van de parochie. De bouwwerkzaamheden vlotten zo goed, dat de pastoor al op 11 oktober 1924 de nieuwe pastorie kon betrekken.

Om de kerk met Kerstmis 1924 in gebruik te kunnen nemen, werd op 22 december de kerk in alle eenvoud ingezegend door deken en vicaris-generaal De Wit. Zo werd er vervolgens in de kerstnacht voor het eerst het heilig Misoffer opgedragen. Op 28 december werd pastoor van der Heijden plechtig geïnstalleerd als eerste pastoor van de Sint Gertrudis.

De stijl van de kerk is neogotisch er is sprake van een zogenaamde vijfbeuk met twee zijgangen onder de contreforten. De kerk is 44 meter lang en 30 meter breed. De toren is 42,5 meter hoog. De kerk is in de zo genaamde Heilige Linie gebouwd. Dat wil zeggen oost/west met het hoogaltaar aan de oostzijde.

Het kerkgebouw werd op 23 maart 1989 door Burgemeester en Wethouders van Utrecht op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. De kerk is in 1999 gemoderniseerd in de hoop het teruglopen van het aantal parochianen tot staan te brengen. Uiteindelijk is dat niet gelukt. In 2010 ging de parochie, samen met die van de H. Aloysiuskerk, de H. Johannes de Doperkerk, de H. Bernarduskerk en de H. Pauluskerk op in de St Martinusparochie.

Na pastoor van der Heijden waren nog pastoor van Oostrum, pastoor van Leur, pater L. Geurtse en pastoor Drs. G. Paimpillil aan deze kerk verbonden. Op 1 november 2008 werd de huidige pastoor Dr. P.A.G. Rentinck benoemd voor onze parochie. Hij is daarmee de zesde pastoor van de Sint Gertrudiskerk.

gepubliceerd/gewijzigd 3 augustus 2016 (server-tijd: 0,0802 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894