de geschiedenis van het Bartholomeusgasthuis

inleiding | historie | klok

Het Bartholomeïgasthuis of Bartholomeus Gasthuis is een verpleeg- en verzorgingstehuis aan de Lange Smeestraat in Utrecht.

In 1367 werd bij de Smeetoren een gasthuis gesticht dat gewijd was aan St. Apollonia. In 1377 gaf Willem van Abcoude het de naam Bartholomeïgasthuis, met de bepaling dat alleen zieken opgenomen mochten worden. In de broederschapsbrief uit 1407 wordt de doelgroep als volgt omschreven:

  "Voort so en sal men gheen kinder ontfaen, die men voer water en vuer wachten moet, noch rasende lude, die haer sinnen niet en hebben, noch malaetsche menschen of die in den ban siin, noch niement om siins goets wille of die siin broot winnen of bider straten bidden mach, maer puer ellendighe arme menschen, die siec ende beddevast ligghen."
[1]
 

Het gebouw bestaat uit een vleugel aan de straat met een haaks daarop staande kapel.

gepubliceerd/gewijzigd 11 augustus 2016 (server-tijd: 0,0148 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894