Martinus

Salvator | Maria | Martinus | Michaël | Ioannes Baptista | Magdalena | Agnes Maior | Agnes Minor | Poncianus | Campana Crucis (Kruisklok) | Beningnus | Thomas | Adrianus | Jezusklokje

(Luister naar de klok, klik op de foto)

KLOKGEGEVENS :
Diameter 1820mm
Slaglijn 1395mm
Slagring 136mm
Slagtoon Ais0 -34 cents

KLANKANALYSE : A. Lehr 1979/80
Basis : a1 = 440 Hz.

grondtoon AIS –193
priem ais° +110
terts cis’ -32
kwint eis’ -132
oktaaf ais’ -34
kl.deciem cis” -48
1
ste undeciem dis” –107
2de undeciem dis” -71
duodeciem eis” -45
dubbeloktaaf ais” -3
quart dub.oktaaf dis’’’ -39
gr.sext dub.okt. fisis’’’ -55

OPSCHRIFT: naar Tommie Hendriks (UKG-publicatie) 2011
(+) Martinus mihi vox cum ditono modo
(qd) Defensor patrie precipue chori
(q) Trajectensis ero civibus et meis
(qd) Alter murus vbi tempora disgruunt
Gerhardus de wou me fecit
(r) Anno domini M C C C C C U (r)

- Gesteld in gotische minuskels en majuskels.
- Tekst vult de gehele klokomtrek.
(+) locatie van het wijdingskruisje
(r) locatie van een roosje
(q) liggend quadrantje
(qd) diagonaal quadrantje

De eind-ss zijn van het korte type.

- Bij deze klok liet de lengte van de tekst toe dat het jaartal r u i m geplaatst kon worden, een extra roosje maakte de regel vol.

RELIËFS EN SIER

Flankreliëfs :
- Op de flank gecentreerd en diametraal geplaatst voor als achter het reliëf van de heilige Martinus met bedelaar aan zijn voeten. Bijzonder is dat Martinus hier niet te paard is gezeten. Dit reliëf staat ook afgebeeld op de Martinusklok gegoten in 1482 door Van Wou in de Kamper Boventoren.

Kroon :
- Decor van de kroonarmen identiek aan de Maria-klok (klokII), mogelijk in afmetingen net even lichter.
- Kroonarmen voorzien van behaarde mannenkoppen van het grote type.

Sierfriezen : identiek aan de Maria-klok (II).
Staand fries : het gangbare bloemmotief dat sinds 1481 in gebruik is.
Hangend fries : een gangbaar takkenmotief ('Astwerk') sinds 1481 in gebruik.

Sierringen :
kop : vanaf de kroon het schema 1 1 2 1
Faussure : 242, 265, gr. 285mm, 300 , 323mm.
Lip : onderzijde ring 28mm band tussen 52 en 75mm.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- De klok toont behalve inmiddels vier slagvlakken ( luiden ) nog één wellicht twee slagvlakken ontstaan door beieren ( eenzijdige aanslag ).
- Aan de buitenzijde is op de slagring de plek te herkennen waar de slaghamer de klok aansloeg In de periode 1666 - 1906.
- Op de klok zijn rond de oude slagvlakken sporen te zien van de eerste luiding in januari 1929 waarbij de klepel in stalen riemen hing welke werkte als elastiek, deze riemen werden direct daarna vervangen door beproefde riemen van leer. Soortgelijke sporen zijn ook zichtbaar aan de Michaëklok.
- De klok is in april 1945 over 90°gekeerd waarbij de klepelophanging werd herzien, voorheen wees het wijdingskruisje richting het noorden.  (mededeling architect W. Stooker bij navraag ca. 1978).
- De onderste helft van de oude 'Van Wou-klepel' is nog in functie behouden.

2016SvanGeuns
(Foto: W vd Hulst)

gepubliceerd/gewijzigd 28 september 2016 (server-tijd: 0,1061 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894