Michaël

Salvator | Maria | Martinus | Michaël | Ioannes Baptista | Magdalena | Agnes Maior | Agnes Minor | Poncianus | Campana Crucis (Kruisklok) | Beningnus | Thomas | Adrianus | Jezusklokje

(Luister naar de klok, klik op de foto)

KLOKGEGEVENS :
Diameter 1702mm
slaglijn 126mm
Slagring 1295mm
Slagtoon h0 -10 cents

KLANKANALYSE : A. Lehr 1979/80
Basis : a = 440 Hz.

grondtoon H –162
priem h°+178
terts d’ –19
kwint fis’-91
oktaaf h’-10
kl.deciem d”-13
1ste.undeciem e”-86
2de.undeciem e”-62
duodeciem fis”-22
dubbeloktaaf h”+29
quart dubbeloktaaf e”-19
gr.sext dubbeloktaaf gis”-41

OPSCHRIFT: naar Tommie Hendriks (UKG-publicatie) 2011

(+) Tentat hic iustos sathanas prophanus
(R) subiugem reddam michael superbum
(R) nexibus diris ego cum ministris per diatesron
(R) Gerhardus de wou mefecit
(R) Anno domini (R) M CCCCC U

- Gesteld in één regel de gehele klokomtrek vullend.
- In gotische minuskels en majuskels,
(+) wijdingskruisje (+) dat merkwaardig genoeg niet centrerend geplaatst is. Het opschrift is gesteld tussen twee onderling verschillende friezen met renaissance ornament.
(R) geeft de locatie van de roosjes in de tekstregel weer; het roosje vóór Gerhardus staat vrijwel gecentreerd zij het aan de achterzijde…!

De eind-ss zijn van het korte type.

Bijzonderheid : “…mefecit…” staat aan elkaar !!!

De klok luidt nog in haar oorspronkelijke luidrichting.

OVERIGE SIER

Kroon :
De kroonarmen zijn voorzien van bebaarde mannenkoppen van het grote type, bovendien van een uitgebreid decor.

Sierfriezen :
- Staand fries : bloemmotieven met takken verbonden op een twee lijntjes waartussen ruim uit elkaar heel kleine 'puntjes' staan. Dit fries is identiek als op de Ioannes-Baptista klok (V). Dit fries wordt ook vermeld als type Braunschweig.
- Hangend fries : afwisselende bloemmotieven groot/klein met takken verbonden. Het geheel is geplaatste tegen een touwlijntje waarna nog een dun lijntje volgt. Dit fries is identiek als op de Ioannes-Baptista klok (V). Dit fries vindt op beide Utrechtse klokken haar eerste toepassing, ook vermeld als type Utrecht. Een novum !

Sierringen :
Kop : schema 1 2 1
Faussure : 216, 241, gr. 260mm, 275, 297mm.
lip : onderzijde ring 31mm, band tussen 55 en 80mm.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN
- Behalve twee slagvlakken ( luiden ) toont de klok nog één slagvlak, excentrisch, als gevolg van éénzijdige aanslag ( beieren ).
- Rondom de slagvlakken zijn typische sporen te vinden van klepel aanslagen van de eerste luiding in januari 1929 waarbij de klepel in een ijzeren riemen hing. Deze riemen zijn direct daarna vervangen door beproefde riemen van leer welke tot op heden functioneren.
- Een monumentale klepel functioneert in de klok, ze wijkt in vorm af van de 'Van Wou-klepels' in de andere klokken. Het zou voorbarig zijn de klepel als 17de eeuws te dateren.

2016SvanGeuns
(Foto: W vd Hulst)

gepubliceerd/gewijzigd 28 september 2016 (server-tijd: 0,0309 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894