Magdalena

Salvator | Maria | Martinus | Michaël | Ioannes Baptista | Magdalena | Agnes Maior | Agnes Minor | Poncianus | Campana Crucis (Kruisklok) | Beningnus | Thomas | Adrianus | Jezusklokje

(Klik op de foto en luid de klok)

KLOKGEGEVENS :
Diameter 1360mm
Slaglijn 1045mm
Slagring 100mm
Slagtoon dis1 -41 cents

KLANKANALYSE : naar A. Lehr 1979/80
Basis a = 440 Hz.

grondtoon dis°–187
priem dis’ +65
terts fis’ -42
kwint ais’-145
oktaaf dis” -41
kl.deciem fis” -55
1ste.undeciem gis”-141
2
de.undeciem gis”-103
duodeciëm ais” -49
dubbeloktaaf dis’’’+3
quart dub.oktaaf gis’’’-47
gr.sext dub.oktaaf his’’’-65

OPSCHRIFT: naar Tommie Hendriks (UKG-publicatie) 2011
(R) (+) (R) peccatrix pia sum plenaqz laude
(R) magdalena tonus cum diapente
(R) sponsi perqz pedes balsama nardi
(R) ac fudi lachrimas crine retersi
(R) gerhardus de wou me fecit
anno domini m ccccc iiiii

 - Gesteld in één regel uitsluitend in gotische minuskels van een kleiner type als bij de grootste vijf klokken. Tekst geplaatst tussen friezen bestaande uit parellijst en Gotische fleurons, onder hangend. Tekst vangt aan met een wijdingskruisje (+), de laatste letter c van het jaartal zit onder de kroonarm voorzijde.
-De eind-ss zijn van het korte type

De klok werd vermoedelijk in april 1945 over 90° gekeerd (zie ook bij klok III Martinus), een foto d.d. 1928 toont de klok nog in haar oorspronkelijk stand. Oorspronkelijk wees het wijdingskruisje richting het noorden.

OVERIGE SIER
Kroon : kroonarmen zonder decor.

Sierfriezen : staande en hangend : gotische fleurons op parelband

Sierringen :
Kop : schema 1 2 1
Faussure : traditioneel
Lip : schema 1 2

OVERIGE BIJZONDEHEDEN
- De oude 'Van Wou-klepel' is nog in functie behouden.
- De klok werd in 1945 gekeerd. Een foto d.d. circa 1930 toont de klok nog in oorspronkelijke luidrichting, daarbij was het wijdingskruisje naar het noorden gericht.

2016SvGeuns
(Foto: W vd Hulst)

 

 

 

gepubliceerd/gewijzigd 29 september 2016 (server-tijd: 0,0156 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894