Taart van de K.F. Heinstichting

Het is 150 jaar geleden dat K.F. Hein geboren werd én het K.F. Hein Fonds heeft een nieuw logo. Het is van de belangrijkste fondsen op het gebied van cultuur in Utrecht. Het UKG heeft regelmatig, niet tevergeefs, aangeklopt voor een bijdrage aan een van onze projecten. En als je iets te vieren hebt, trakteer je. Dat deed het fonds dan ook. Om het  logo te promoten hadden ze het laten aanbrengen op 10 grote taarten en die aangeboden aan tien Utrechtse instellingen waar ze trots op zijn. En raad eens… het UKG hoort daar ook bij! Op een zondag in de zomer werd de taart bij het UKG bezorgd. De dienstdoende luiders hebben hem toen na de luidingen gezamenlijk opgepeuzeld. Daar hoorde ook een mooie foto bij

Karl Friedrich Heinz werd op 1 april 1867 in het Duitse Herne geboren. Als jongeman verhuisde hij naar Nederland, in 1903 kwam hij in Utrecht terecht, waar hij directeur werd van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV). Later verhuisde hij naar een villa in Bilthoven. In 1938 richtte hij, inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd, de K.F. Heinstichting op. Hein stierf op 27 maar 1945.

De K.F. Hein Stichting kent drie commissies en een dochterstichting. De drie commissies geven steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. De dochterstichting, de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten, richt zich op de monumentenzorg. Daarnaast onderhoudt de Stichting contacten met de familie Hein in Duitsland.


 

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894