Aanmelden en opzeggen

U kunt helpen het karakteristieke geluid van luidklokken in de stad Utrecht en de tradities rond het klokkenluiden in stand te houden door lid te worden van het UKG. We streven ernaar het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden. Voor (minimaal) € 17,50 per jaar bent u al lid, maar een hogere bijdrage is uiteraard ook welkom.

Als lid van het UKG ontvangt u de digitale nieuwsbrief en tweemaal per jaar het verenigingsblad Luid & Duidelijk met informatie over alle verenigingsactiviteiten, nieuwe ontwikkelingen en historische achtergronden van (luid)klokken. U kunt Luid&Duidelijk, als u wilt, ook in digitale vorm ontvangen.

Ook organiseren we eenmaal per jaar een excursie voor de belangstellende en de actieve leden naar een interessante regio waar u onder andere de kerken kunt bekijken en (uiteraard) de torens kunt beklimmen. Waar mogelijk worden de kerkklokken geluid.
 
Als lid van de vereniging mag u zich altijd aanmelden om een van de vele luidingen bij te wonen. U kunt dan zelf ervaren hoe indrukwekkend het luiden van klokken kan zijn. Leden kunnen zich aanmelden om actief te worden als luider door het volgen van onze opleiding. U kunt ook deelnemen aan werkgroepen, zonder luider te worden.

We proberen de kosten laag te houden en daarom is de minimumcontributie per 1 januari 2018 bepaald op € 17,50 ; een hogere bijdrage is bijzonder welkom.

Aanmelden
U kunt zich eenvoudig aanmelden als lid van het UKG door dit formulier te downloaden en in te vullen. Als u dit formulier volledig hebt ingevuld, verstuur het dan als bijlage bij een e-mail naar info@klokkenluiders.nl (sla uw document desgewenst eerst op in uw computer) of print het uit en stuur het op naar
Secretaris UKG
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR Utrecht.
 
Contactgegevens:
Het rekeningnummer is NL 19 TRIO 0198 309 309 ten name van Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Het e-mailadres van het secretariaat is: info@klokkenluiders.nl

Wilt u liever schrijven?     
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT

Telefonische informatie: 06-12929894.

Opzeggen
Wij zijn erg blij met uw lidmaatschap. Het vergroot het draagvlak onder onze activiteiten, en door uw bijdrage verruimt u de financiële mogelijkheden van het UKG. Ook al is uw bijdrage slechts € 17,50, wij hebben deze hard nodig om het culturele erfgoed van het handmatig luiden van de klokken in stand te houden. Wilt u toch opzeggen? Uw opzegging moet dan vóór 31 december van het lopende jaar door ons ontvangen zijn. U krijgt dus nog het hele lopende jaar Luid&Duidelijk, de digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze vele activiteiten. Stuur uw opzegging per e-mail naar de secretaris van het UKG: info@klokkenluiders.nl 

gepubliceerd/gewijzigd 12 september 2018 (server-tijd: 0,1036 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894