Fort De Bilt

Is een van de herdenkingsplaatsen in de stad Utrecht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Fort de Bilt door de bezetter in gebruik als executieplaats. In die periode zijn hier 140 verzetsstrijders gefusilleerd. In 1949 werd ter herinnering hieraan het Herdenkingsmonument Fort de Bilt van Leo Jungblut geplaatst. Direct na de Tweede Wereldoorlog was het fort enige jaren een gevangenkamp voor NSB'ers en collaborateurs. Ieder jaar op de laatste zaterdag voor 4 mei vindt hier een herdenkingsplechtigheid plaats waarbij ook de Ad Stuij-klok (genoemd naar verzetsman Stuij, de initiator van het Fort De Bilt monument)  geluid wordt. Tot voor kort gebeurde de luiding door vrijwilligers de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt. Vanwege de gevorderde leeftijd van deze mensen, heeft men het UKG gevraagd de luiding voortaan voor haar rekening te nemen. 

Fort de Bilt, ook wel Fort op de Biltstraat genoemd is een van de verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de gemeente Utrecht. Het fort is gebouwd in de jaren 1816 - 1819 en diende voor het afsluiten van het acces van de Biltse straatweg, de weg tussen Utrecht en De Bilt.

De weg en de tramlijn tussen Utrecht en De Bilt liepen sinds de bouw van het fort via de zuidelijke zijde om het verdedigingswerk heen. Naarmate met de jaren het verkeer toenam werd dit smalle weggetje dat zich om het fort heen kronkelde een steeds groter obstakel voor het verkeer. In 1929 werd de Biltse Straatweg uiteindelijk dwars door het fort heen getrokken, waardoor het fort in twee helften werd gesplitst.

In de jaren 1848 - 1852 en 1875 - 1879 werd het fort gemoderniseerd. In de jaren 1930 zijn betonnen mitrailleurkazematten op het fort aangelegd.

Tijdens de mobilisatie in 1939 is door een aantal soldaten een Wilhelminaboom geplant. Deze boom is officieel gedoopt. Niet met champagne, die was even niet verkrijgbaar. In plaats daarvan met chocolademelk uit de kantine.

Tegenwoordig wordt op de noordelijke helft van het fort door ProDemos een educatief herinneringscentrum beheerd met een op jongeren gerichte interactieve tentoonstelling over tolerantie, oorlog en vrede en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.[1] De zuidelijke helft is nog in gebruik door de Koninklijke Marechaussee.

In de buurt van het fort zijn nog enige houten Kringenwetwoningen te vinden. (Bron: Wikipedia)

 

gepubliceerd/gewijzigd 4 mei 2020 (server-tijd: 0,0973 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894