Burgemeester Dijksma feestelijk ingeluid

Op woensdagvond 16 december 2020 werd de 332e burgemeester van Utrecht officieel geïnstalleerd. Nadat onze beschermheer Jan van Zanen naar Den Haag vertrokken was, werd de burgemeesterspost tijdelijk waargenomen door Peter den Oudsten. Ondertussen waren de procedures opgestart om een nieuwe burgemeester te werven en dat werd dus de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (49).

De installatie gebeurde in een buitengewone raadsvergadering in het oude Stadhuis. Ook voor deze vergadering werd natuurlijk de Banklok in de Buurtoren geluid zoals dat gebeurt bij elke raadsvergadering. Maar bij deze speciale vergadering werd de luiding ook specialer. Behalve de Buurtoren luidden ook klokken van de Domtoren.

Kortom, een warm welkom voor onze nieuwe burgemeester!

Foto (met dank): Femke van den Heuvel

 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894