Geertekerk

inleiding | historie | klokken

De oudste vermelding omtrent de aanwezigheid van klokken in de Geertekerk dateert van ca. 1530. Uit die tijd stammen namelijk de vroegst bewaarde kerkmeesterrekeningen. Een beschrijving van de klokken heeft dan ook uitsluitend betrekking op de periode vanaf de 16e en 17e eeuw.Oorspronkelijk waren er twee grote klokken. In 1548 wordt er gesproken over “dye een grote clock” en in 1574-75 lezen we in de rekeningen iets over de klokkenstoelen van “beyde grote clocken”. De grootste klok daarvan is uiteraard de in 1477 door Steven Butendiic gegoten klok Ghertrut. In rekeningen komt zij voor als “die grote clock”. De andere klok was waarschijnlijk de tussen 1548 en 1576 meermalen genoemde Wijwaterklok”.   

Daar de parochie van de Geertekerk maar klein was, bezat de kerk slechts enkele kleinere klokken. In 1538 waren er wellicht drie in gebruik, waaronder een Misklokje, dat in het vieringstorentje hing. De andere twee kleine klokken hingen in de toren, één ervan was het Vesperklokje.
In 1581, het jaar dat de Geertekerk in Hervormde handen overging, was er nog slechts één van de grote klokken over en hoogst waarschijnlijk nog één van de kleine klokken. De stadsraad schonk in 1582 echter ter vervanging één of twee kleine klokken. Later blijkt dat de kerk sindsdien drie klokken bezat, die in 1759 omschreven werden als “van tamelijke groote”. Een herstelling aan deze klokken, uitgevoerd in 1648, werd gekeurd door de bekende Utrechtse fluitist en klokkenist Jhr. Jacob van Eijck.

Heden ten dage heeft de Geertekerk de beschikking over twee historische luidklokken die elke zondag, en bij hoogtijdagen, door leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde in samenwerking met kerkgangers van de Geertekerk, worden geluid.

Tot 2006 waren deze twee klokken "gekrukt" opgehangen; op initiatief van het UKG zin ze in dat jaar opnieuw opgehangen, maar nu "met rechte as". Zie hiervoor: ophanging klokken.

Johan van den Hurk, 15 september 2015

gepubliceerd/gewijzigd 15 september 2015 (server-tijd: 0,0826 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894