ANBI informatie

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde
Om de oude traditie van het handmatig luiden van de eeuwenoude luidklokken in de Domtoren voort te zetten richtten enkele padvinders in 1979 het Utrechts Klokkenluiders Gilde op. Het Gilde werd op kerstavond 24 december 1979 door de toenmalige Utrechtse wethouder Kleinwee geïnstalleerd. In de loop van veertig jaar groeide het Gilde uit tot een vereniging van ruim 900 leden, waaronder 80 luiders die jaarlijks meer dan duizend luidingen op tien Utrechtse torens en andere luidplaatsen uitvoeren.

Naam
De vereniging draagt de naam: Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Zij heeft haar zetel in de stad Utrecht.

RSIN
Het RSIN is: 816 107 889

Contactgegevens
Het postadres van het Utrechts Klokkenluiders Gilde is:

Utrechts Klokkenluiders Gilde
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT

Secretaris
Tel. 06 - 12 92 98 94
E-mail: info@klokkenluiders.nl

Penningmeester
Tel. 06 – 53 72 15 36
E-mail: penningmeester@klokkenluiders.nl

Website: www.klokkenluiders.nl

Kamer van Koophandel: 40 480 738

Triodosbank: NL19 TRIO 0198 309 309

Doelstelling
De complete statuten staan hier

Het doel van de vereniging is:

1. het met de hand luiden van klokken van onder andere onder het beheer van de gemeente Utrecht staande torens;

2. het bevorderen handmatig luiden van klokken, beieren en wisselluiden;

3. het geven van meer bekendheid aan alles wat met klokken en het luiden daarvan te maken heeft;

4. het in stand houden en uitbreiden van het klokkenbezit en het bevorderen van het gebruik ervan.

 

Beleidsplan
Het complete Beleidsplan 2017-2022 staat hier.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan 2017-2022 zijn:

1. Het UKG wil kennis en vaardigheid rond luidklokken bundelen en ambieert daarmee een campanologisch platform te zijn voor Utrecht en daarbuiten. Dit houdt in dat de kerntaak (het luiden) consciëntieus wordt uitgevoerd en daaromheen afgeleide activiteiten worden ontwikkeld.

2. Voortdurende kwaliteitsverbetering en -verankering van de kerntaak vragen in deze planperiode ruime aandacht. Het genereren van publieke aandacht voor deze kerntaak is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

3. Het UKG organiseert activiteiten in een gildeverband. Dit houdt in dat vakbekwaamheid van luiders en van de vereniging als geheel samengaat met ontspanning en onderlinge sociale gerichtheid.

4. Uitwerken van een proces van aansturing voor alle activiteiten dat past bij de vereniging, dat transparant is en dat op efficiënte wijze tot resultaten leidt.

 

Belangrijke aandachtspunten in de planperiode zijn:

1. Meer aandacht voor de rol en de taken van de luiders.

2. Het delen van campanologische kennis en vaardigheden op meer gestructureerde wijze vorm geven.

3. Bevorderen dat het College van Luiders in de vereniging meer een eigen gezicht krijgt.

4. Bevorderen van ledenactiviteiten.

5. Bevorderen van een gestage ledengroei.

6. Zoeken naar een Gildehuis, een eigen plek voor bij de luidingen en activiteiten.

7. De aansturing van activiteiten efficiënter en slagvaardiger maken.

 

Bestuur
Het bestuur telt minstens vijf leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur bestaat uit:

Alma van Bommel, voorzitter
Arie Noordermeer, secretaris
Bram van der Wees, penningmeester
Remco Berendsen, vicevoorzitter
Adri Onnekink,algemeen bestuurslid
Louis Akkermans, algemeen bestuurslid
Jesse Oostermann, bestuurslid namens College van Luidmeesters

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Algemeen en financieel verslag
Het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening vindt u hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gepubliceerd/gewijzigd 31 maart 2019 (server-tijd: 0,1054 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894